Барбун

Барбунът е една от най-ценните и вкусни риби на Черно море. Той е от изключителна важност за членовете на Сдружение "Черноморски изгрев", които реализират над 70 на сто от националните улови от този вид.