Калкан

Калканът е една от най-ценните видове риба, които обитават Черно море и е обект на стопански риболов. Заради намалената популация този вид е обект на квоти повече от 10 години. След влизането на страната ни в ЕС квотите се определят от Съюза, като в последните години националната ни квота намалява. Въпреки усилията при квотирането, резултатите показват, че тази мярка не е достатъчно ефективна.

Корабите на Сдружение "Черноморски изгрев" разполагат и усвояват над 50 на сто от квотата на Република България.