Трицона

Трицоната е може би най-популярната риба в Черно море. Тя се характеризира с отлични вкусови и хранителни качества, които са безспорни, ако рибата е правилно съхранена и запазена след улова й. Това е най-значимият като количество на улова рибен ресурс за страната ни, като годишно се реализират около 4-5 хиляди тона.