Позиция на Черноморски изгрев относно риболова на Калкан. Защо предложихме забрана за улова на Калкан?