Времето за разтоварването на кораба Вера Су изтича! „Черноморски изгрев“ заявява готовност за предоставяне на риболовни кораби и екипажи в операцията по спасяване.

ДО

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ

МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА 

Г-Н ХРИСТО АЛЕКСИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

КДП ЖИВКО ПЕТРОВ

МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Г-Н АСЕН ЛИЧЕВ

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Проф. д-р ХРИСТО БОЗУКОВ

Относно: Предложение за участие на риболовни кораби на Сдружение „Черноморски изгрев“ в операцията по разтоварване и изтегляне на товарния кораб Вера Су.

Уважаеми господа,

Необходими са незабавни действия от Ваша страна по изтеглянето или разтоварването на заседналия на 20.09.2021 г. във водите до Камен бряг товарен кораб Вера Су.

Мерките трябва да бъдат предприети още днес 26.09.2021 г. За съжаление, десетките сигнали от различни организации не доведоха до реални резултати и пет дни бяха изгубени в обяснения за административни процедури и декларация, че собственикът на плавателния е отговорен за изтеглянето на кораба.

Собственикът е отговорен за създалата се ситуация, но още по-голяма е отговорността на държавата за предотвратяването на мащабно замърсяване във водите на Черно море.

Щетите от подобна криза ще бъдат тежък удар за риболовния ни сектор, но и с катастрофален ефект за цялата ни черноморска акватория. Вредите върху морска екосистема обаче няма да бъдат поправени с каквито и да е декларации за поемане на политическа отговорност в края на следващата седмица.

С недоумение следим съобщенията в медиите за притесненията на отговорните институции от настъпване на евентуални лоши метеорологични условия. Няма риболовен кораб от Северното ни Черноморие, който да не е наясно, че след вторник 28.09.2021 г. времето се разваля и ветровете ще доведат до такива вълнения, които да разбият плавателния съд. Убедени сме, че всеки от вас е запознат с прогнозата за времето и вероятно съзнава какво предстои.

Към настоящия момент не е ясно дали страната ни разполага с подходящата техника за този тип морско спасяване, в т.ч. хеликоптери, които да извършат част от разтоварването. Вярваме се, че като морска страна – държавата ни има подобен ресурс. Ако това не е така, дано да е поискана помощ от съседните държави или Европейската комисия, която има изключителна компетентност за опазване на морските биологични ресурси във водите не ЕС в Черно море.

Във връзка с горното ви уведомяваме, че Сдружение „Черноморски изгрев“ разполага с 53 риболовни кораба с дължина между 12 и 27 метра, които могат да участват в акцията по разтоварване и изтегляне на заседналия кораб.

Отново заявяваме нашата позиция и опасения, че липсата на реални действия от днес до края на утрешния ден с голяма вероятност ще обезсмисли каквито и да е стъпки впоследствие.

Оставаме на разположение за съдействие и реално участие в акцията по разтоварване и изтегляне на товарния кораб Вера Су.

  

26.09.2021 г.

 

гр. Варна

 

С уважение,

Емил Милев

Председател на УС на Сдружение „Черноморски изгрев”