Позиция на Сдружението относно квотите за улов на калкан

 

Квотите за улов на калкан са една от горещите теми за морския ни риболов след влизането на страната в Европейския съюз. Въпреки пренебрежимо малкото количество за българските риболовни кораби, въпросът е от съществено значение за всички членове на Сдружението. Това е така, тъй като в последните 10 години нашите кораби осъществяват над 50 на сто от националните ни улови на калкан.

Опитът за този период безспорно показва, че са необходими ясни условия при разпределението на индивидуалните квоти, които да дават предвидимост и визия за този риболов поне за три години напред.

Поради тези причини Сдружение Черноморски изгрев подкрепя установения принцип за разпределение на квоти чрез браншовите организации. В същото време заявяваме, че тази възможност за управление на квотата предполага и по-висока отговорност за самите организации, които трябва да вземат участие в опазването на ресурса от риба чрез лични инициативи, самоконтрол и подпомагане на администрацията по време на забраната за риболов през размножителния период на този вид.

По отношение на конкретните количества от общата квота, определени за всяка организация, Сдружението стои на ясна и категорична позиция, че същите следва да се определят пропорционално на реализираните в последните години (или за дадена референтна година) количества от членове на съответната организация.