Позиция на Черноморски изгрев за забраната на улов на акула в румънски води

Във връзка със зачестилите въпроси относно режима за риболов на акула в румънски води и информация за установена забрана от страна на румънската администрация за този риболов, трябва да се има предвид следното:

В случай че такава забрана наистина е установена от страна на румънската администрация, то тя е неприложима за българските риболовни кораби. Такава забрана може да действа само за румънски кораби.